Dushyanth Sridhar

Shri Dushyanth Sridhar's talk on God Realisation & Meditation given at BMA Chennai on 14th Oct 2018

Heartfulness Chennai  •  Duration: 1:37:06  •  Size: 88.9 MB

Download Play

Upanyasam on Hamsa Sandesham - Day 01 - By Sri Dushyanth Sridhar

Dushyanth Sridhar  •  Duration: 1:57:47  •  Size: 107.83 MB

Download Play

English Lecture on 'Hanuman' by Sri Dushyanth Sridhar

Dushyanth Sridhar  •  Duration: 2:54:49  •  Size: 160.05 MB

Download Play

Upanyasam on Sriman Narayaneeyam by Sri.Dushyanth Sridhar (Dasakam 051)

Dushyanth Sridhar  •  Duration: 1:20:13  •  Size: 73.44 MB

Download Play

Upanyasam on 'Virata Parva - Sri Mahabharatam' by Sri Dushyanth Sridhar - Day 2

Dushyanth Sridhar  •  Duration: 2:05:09  •  Size: 114.58 MB

Download Play

Upanyasam on Hamsa Sandesham - Day 03 - By Sri Dushyanth Sridhar

Dushyanth Sridhar  •  Duration: 1:58:52  •  Size: 108.83 MB

Download Play

#VedantaDesika750 - 'Tirumagalum Tiruvarulum' by Sri Dushyanth Sridhar

Dushyanth Sridhar  •  Duration: 2:25:00  •  Size: 132.75 MB

Download Play

Upanyasam on Anjaneya/Maruti/Hanumath Vaibhavam by Sri.Dushyanth Sridhar

Dushyanth Sridhar  •  Duration: 1:58:10  •  Size: 108.18 MB

Download Play

English Lecture on Purusha Suktam by Sri.Dushyanth Sridhar

Dushyanth Sridhar  •  Duration: 1:44:15  •  Size: 95.44 MB

Download Play

Upanyasam on 'Sri Mahabharatam' by Sri Dushyanth Sridhar - Day 1

Dushyanth Sridhar  •  Duration: 2:09:18  •  Size: 118.38 MB

Download Play

Srimad Bhagavata Saptaham - Day 1 - Upanyasam by Sri.Dushyanth Sridhar

Dushyanth Sridhar  •  Duration: 2:34:39  •  Size: 141.59 MB

Download Play

Interview – Dushyant Sridhar

BITSAA Global Meet 2017  •  Duration: 33:59  •  Size: 31.11 MB

Download Play

Tamil Upanyasam on Nrisimha Avataram by Sri.Dushyanth Sridhar at Atlanta

Dushyanth Sridhar  •  Duration: 2:20:08  •  Size: 128.3 MB

Download Play

Thiruppavai Day 2 2011.WAV

Dushyanth Sridhar  •  Duration: 25:56  •  Size: 78.68 MB

Download Play

Thiruppavai Day 10 2011.WAV

Dushyanth Sridhar  •  Duration: 30:46  •  Size: 83.1 MB

Download Play

Welcome Message from Sri Dushyanth Sridhar for 'Vedanta Desika Documentary Movie'

Desika Daya  •  Duration: 13:25  •  Size: 12.29 MB

Download Play

'Desika Daya Trust' for 'Vedanta Desika 750' - Msg from Sri Dushyanth Sridhar

Desika Daya  •  Duration: 21:22  •  Size: 19.56 MB

Download Play

Upanyasam On Sri Vishnu Sahasranama Vaibhavam By Sri Dushyanth Sridhar

Desika Daya  •  Duration: 04:46  •  Size: 59.3 MB

Download Play

Upanyasam On Siksashtakam (of Sri Caitanya Mahaprabhu) By Sri Dushyanth Sridhar

Desika Daya  •  Duration: 57:26  •  Size: 107.52 MB

Download Play

Harikatha On Prahlada Bhakti Vijayam (of Tyagaraja) By Sri Dushyanth Sridhar With Anahita - Apoorva

Desika Daya  •  Duration: 33:24  •  Size: 140.46 MB

Download Play

Upanyasam on Tirukkural (01-10) by Sri Dushyanth Sridhar

Desika Daya  •  Duration: 01:30  •  Size: 56.31 MB

Download Play

Upanyasam On Tirukkural (11 - 20) By Sri Dushyanth Sridhar

Desika Daya  •  Duration: 03:49  •  Size: 113.37 MB

Download Play

Upanyasam On Sri Vishnu Puranam Day 4 By Sri Dushyanth Sridhar

Desika Daya  •  Duration: 03:43  •  Size: 113.28 MB

Download Play

Upanyasam On Sri Vishnu Puranam Day 1 By Sri Dushyanth Sridhar

Desika Daya  •  Duration: 07:23  •  Size: 116.63 MB

Download Play

Upanyasam On Tirukkural (21 - 30) By Sri Dushyanth Sridhar

Desika Daya  •  Duration: 57:12  •  Size: 107.31 MB

Download Play

Upanyasam On Sri Vishnu Puranam Day 2 By Sri Dushyanth Sridhar

Desika Daya  •  Duration: 22:10  •  Size: 130.17 MB

Download Play